آشنایی با مهارتهای زندگی

آشنایی با مهارتهای زندگی

در عصر حاضر افراد براي تأمين سلامت روان و خودکار آمدي بيشتر و سازنده تر لازم است با مهارت هايي آشنا شوند تا بتوانند از پس الزامات زندگي برآيند و از اين طريق گام مثبتي در پيشگيري از ابتلاء به بيماري هاي رواني، آشفتگي هاي روحي، از هم پاشيدگي خانواده، عدم سازگاري با محيط اجتماعي و ... بردارند. 
نکته مهم و حائز اهميت آن است که اين مهارتها و توانايي ها با آموزش قابل فراگيري هستند .

مخاطبین دوره:

عمومی

مدت آموزش : 8 ساعت

مدت دوره : 20 روز

هزینه دوره:25000تومان